PRO POŘADATELE

Stage plan

 

 

TECHNICKÉ PODMÍNKY

Splnění technických podmínek ze strany pořadatele akce je nedílnou součástí smlouvy o tech. zabezpečení a ozvučení pořadu. Vedoucí pracovního týmu firmy prověří před vystoupením jejich dodržení ze strany pořadatele. Jestliže nebudou některé technické náležitosti splněny, nebude moci firma akci realizovat.

Samotná příprava – tech. zabezpečení: – Příprava pro stávající akci (pořad, koncert) začíná 2 hodiny před začátkem vystoupení, přítomni musí být: odpovědný pořadatel, jevištní technik, elektrikář a nejméně dvě pomocné síly pro vykládání aparatury. V případě jejich nepřítomnosti se akce posouvá. Během zvukových zkoušek nebudou do sálu vpuštěni žádní diváci.

Šatna – vyžadujeme jednu hlídanou uzamykatelnou kuřáckou šatnu se základním hygienickým vybavením (umyvadlo, ručník, mýdlo, voda) a toaletu bez přístupu veřejnosti.

Pódium – Na pravé i levé straně  pódia musí být vytvořen prostor pro zvukovou aparaturu, a sice při menší sestavě 2x3m, při větší sestavě 2x6m (sport. haly, amfiteátry,apod.) ve výšce min. 1,5m od podlahy hlediště  nebo prostoru pro diváky. Pořadatel také zajistí dostatečný odstup divákù od zvukové aparatury a zároveň její ochranu pomocí pořadatelské služby nebo přídavnou konstrukcí odpovídající šířky, délky a stability. Min. rozměry jeviště 9 x 10 x 6m nebo 10x9x6m. PODSTAVEC POD BICÍ SOUSTAVU 300 X 250cm

Elektrický proud – Pro hladký průběh akce jsou zapotřebí: jedna zásuvka 380 V/ 63 A + jedna zásuvka 380 V/ 32 A, každá zásuvka musí být zvlášť  jištěna potřebným napěťovým jističem (to znamená A min. 63A a 32A – 6h). Připojení   k těmto   zásuvkám   el.  přívodu v max. délce 10 m od jeviště. Přívodní vedení o průřezu 4×10 Cu, při vedení nad 50m průřez 4×16 Cu (pro každé vedení zvlášť). Ochrana nulováním.

Hledištì – prostor pro diváky – uprostřed sálu, sportovní haly, amfiteátru, apod. pořadatel zajistí prostor pro zvukovou režii ve výšce min. 40cm a šířce 2x3m a dva stoly pro mixážní pult a efektový přídavný systém.

Vlastní produkce – Pořadatel po domluvě s techniky firmy zajistí maximální ochranu aparatury a zamezí přístup všem nepovolaným osobám do prostoru, kde technici vykonávají svou práci (rozumí se prostor kolem zvuk. aparatury nebo za ní, zvuková režie v hledišti, prostor na celém jevišti, prostor v šatně, atd.)

Konec produkce – Po skončení produkce se zásadně nevypíná proud, prostor se řádně osvětlí, pořadatel opět zajistí min. dvě osoby pro transport aparatury do nákl. vozů.

Pořadatel dále zajistí – na volných prostranstvích a amfiteátrech pro ochranu veškeré aparatury a zvukové režie proti nepřízni počasí konstrukci potaženou nepromokavým materiálem.

Ubytování – V případě požadavku ubytování pořadatel zajistí  hotel I. kategorie. Veškeré náklady na ubytování hradí pořadatel.

Dodržení všech těchto podmínek je Vaším příspěvkem k hladkému a nerušenému průběhu celé Vaší akce, ke spokojenosti Vaší, naší i diváků.

Děkujeme Vám ve jménu našíeho bandu a těšíme se na další spolupráci.

 

LOGA KE STAŽENÍ